Promocje
Arctic Knitting - Annika Konttaniemi -  Książka, twarda oprawa.
Arctic Knitting - Annika Konttaniemi - Książka, twarda oprawa.

164,00 zł

Cena regularna: 169,00 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
szt.
„Urban Knit Easy” - Leeni Hoimela -  Książka, twarda oprawa.
„Urban Knit Easy” - Leeni Hoimela - Książka, twarda oprawa.

164,00 zł

Cena regularna: 169,00 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
szt.
„KNIT THIS!” - Veronika Lindberg, Kutovakika -  Książka, twarda oprawa.
„KNIT THIS!” - Veronika Lindberg, Kutovakika - Książka, twarda oprawa.

164,00 zł

Cena regularna: 172,00 zł

Najniższa cena: 172,00 zł
szt.
Stripes - Veera Välimäki  - Książka, twarda oprawa
Stripes - Veera Välimäki - Książka, twarda oprawa

155,00 zł

Cena regularna: 175,00 zł

Najniższa cena: 175,00 zł
szt.
Soft Silk - Jagoda
Soft Silk - Jagoda

54,40 zł

Cena regularna: 68,00 zł

Najniższa cena: 63,00 zł
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Chusta "ZOSTAŃ-W-DOMU-I-DZIERGAJ!" - część 4

0

[English, German, and Russian below]

 

Część 4

Uwaga 1: Skróty znajdziecie na blogu tutaj.

 

Połącz nitki.

Obiema nitkami razem rób Rzędy 1 i 2 Wzoru Podstawowego dwa razy. [łącznie 8 o. dod; 153 (3+73+1+73+3) o. na drutach]

 

Kontynuuj obiema nitkami razem i rób Wzór Gładki w następujący sposób:

Rząd 1: K3, pm, M1L, k do m, M1R, pm, k1, pm, M1L, k do m, M1R, pm, k3. [4 o. dod; 157 (3+75+1+75+3) o. na drutach]

Rząd 2: K3, pm, p do m, pm, k1, pm, p do m, pm, k3.

Powt ostatnie 2 rzędy jeszcze jeden raz. [4 o. dod; 161 (3+77+1+77+3) o. na drutach]

 

Kontynuuj obiema nitkami razem i rób Wzór Bąbelków w następujący sposób:

Rząd 1: K3, pm, M1Lp, *ZB, p6; powt od * do m, M1Rp, pm, ZB, pm, M1Lp, **p6, ZB; powt od ** do m, M1Rp, pm, k3. [4 o. dod; 165 (3+79+1+79+3) o. na drutach]

Rząd 2: K3, pm, p do m, pm, k1, pm, p do m, pm, k3.

 

Kontynuuj obiema nitkami razem i rób Rzędy 1 i 2 Wzoru Gładkiego trzy razy. [łącznie 12 o. dod; 177 (3+85+1+85+3) o. na drutach]

 

Kontynuuj obiema nitkami razem i rób Rzędy 1 i 2 Wzoru Podstawowego dwa razy. [łącznie 8 o. dod; 184 (3+89+1+98+3) o. na drutach]

 

Kontynuuj obiema nitkami razem i rób Rzędy 1 i 2 Wzoru Gładkiego cztery razy. [łącznie 16 o. dod; 201 (3+97+1+97+3) o. na drutach]

 

Kontynuuj obiema nitkami razem i rób Wzór Bąbelków w następujący sposób:

Rząd 1: K3, pm, M1Lp, *p3, ZB, p3; powt od * do 6 o. przed m, p3, ZB, p2, M1Rp, pm, ZB, pm, M1Lp, p2, ZB, p3, **p3, ZB, p3; powt od ** do m, M1Rp, pm, k3. [4 o. dod; 205 (3+99+1+99+3) o. na drutach]

Rząd 2: K3, pm, p do m, pm, k1, pm, p do m, pm, k3.

 

Kontynuuj obiema nitkami razem i rób Rzędy 1 i 2 Wzoru Gładkiego jeden raz. [łącznie 4 o. dod; 209 (3+101+1+101+3) o. na drutach]

 

Kontynuuj obiema nitkami razem i rób Rzędy 1 i 2 Wzoru Podstawowego dwa razy. [łącznie 8 o. dod; 217 (3+105+1+105+3) o. na drutach]

 

---

Part 4

 

Note 1: You can find abbreviations on the blog here.

 

Section 4

Join strands.

With both yarn 1 and yarn 2 held together work Rows 1 and 2 of Main Pattern twice. [total of 8 sts inc; 153 (3+73+1+73+3) sts on the needles]

 

Continue with both yarn 1 and yarn 2 held together and work St st Pattern as follows:

Row 1: K3, sm, M1L, k to m, M1R, sm, k1, sm, M1L, k to m, M1R, sm, k3. [4 sts inc; 157 (3+75+1+75+3) sts on the needles]

Row 2: K3, sm, p to m, sm, k1, sm, p to m, sm, k3.

Rep last 2 rows one more time. [4 sts inc; 161 (3+77+1+77+3) sts on the needles]

 

Continue with both yarn 1 and yarn 2 held together and work Bobble Pattern as follows:

Row 1: K3, sm, M1Lp, *MB, p6; rep from * to m, M1Rp, sm, MB, sm, M1Lp, **p6, MB; rep from ** to m, M1Rp, sm, k3. [4 sts inc; 165 (3+79+1+79+3) sts on the needles]

Row 2: K3, sm, p to m, sm, k1, sm, p to m, sm, k3.

 

Continue with both yarn 1 and yarn 2 held together and work Rows 1 and 2 of St st Pattern three times. [total of 12 sts inc; 177 (3+85+1+85+3) sts on the needles]

 

Continue with both yarn 1 and yarn 2 held together and work Rows 1 and 2 of Main Pattern twice. [total of 8 sts inc; 184 (3+89+1+98+3) sts on the needles]

 

Continue with both yarn 1 and yarn 2 held together and work Rows 1 and 2 of St st Pattern four times. [total of 16 sts inc; 201 (3+97+1+97+3) sts on the needles]

 

Continue with both yarn 1 and yarn 2 held together and work Bobble Pattern as follows:

Row 1: K3, sm, M1Lp, *p3, MB, p3; rep from * to 6 sts before m, p3, MB, p2, M1Rp, sm, MB, sm, M1Lp, p2, MB, p3, **p3, MB, p3; rep from ** to m, M1Rp, sm, k3. [4 sts inc; 205 (3+99+1+99+3) sts on the needles]

Row 2: K3, sm, p to m, sm, k1, sm, p to m, sm, k3.

 

Continue with both yarn 1 and yarn 2 held together and work Rows 1 and 2 of St st Pattern once. [total of 4 sts inc; 209 (3+101+1+101+3) sts on the needles]

 

Continue with both yarn 1 and yarn 2 held together and work Rows 1 and 2 of Main Pattern twice. [total of 8 sts inc; 217 (3+105+1+105+3) sts on the needles]

 

---

Teil 4

Hinweis 1: Abkürzungen sind auf meinem Blog zu finden.

Abschnitt 4

Beide Garne wieder zusammenhalten.

Mit beiden Garnen zusammengehalten Reihen 1 und 2 des Grundmusters zweimal arbeiten. [insgesamt 8 M zugenommen; 153 (3+73+1+73+3) M auf den Nadeln]

 

Mit beiden Garnen zusammengehalten im Glatt-rechts-Muster wie folgt arbeiten:

Reihe 1: 3 re, MMv, M1L, re bis zum MM, M1R, MMv, 1 re, MMv, M1L, re bis zum MM, M1R, MMv, 3 re. [4 M zugenommen; 157 (3+75+1+75+3) M auf den Nadeln]

Reihe 2: 3 re, MMv, links bis zum MM, MMv, 1 re, MMv, links bis zum MM, MMv, 3 re.

Die letzten beiden Reihen noch 1x wh. [4 M zugenommen; 161 (3+77+1+77+3) M auf den Nadeln]

 

Beide Garne wieder zusammenhalten. Mit beiden Garnen zusammengehalten im Noppenmuster wie folgt arbeiten:

Reihe 1: 3 re, MMv, M1L-p (siehe unten), *NB, 6 li; von * bis zum MM wh, M1R-p, MMv, NB, MMv, M1L-p, **6 li, NB; von ** bis zum MM wh, M1R-p, MMv, 3 re. [4 M zugenommen; 165 (3+79+1+79+3) M auf den Nadeln]

Reihe 2: 3 re, MMv, links bis zum MM, MMv, 1 re, MMv, links bis zum MM, MMv, 3 re.

 

Beide Garne wieder zusammenhalten. Mit beiden Garnen zusammengehalten Reihen 1 und 2 des Glatt-rechts-Musters dreimal arbeiten. [insgesamt 12 M zugenommen; 177 (3+85+1+85+3) M auf den Nadeln]

 

Beide Garne wieder zusammenhalten. Mit beiden Garnen zusammengehalten Reihen 1 und 2 des Grundmusters zweimal arbeiten. [insgesamt 8 M zugenommen; 184 (3+89+1+98+3) M auf den Nadeln]

 

Beide Garne wieder zusammenhalten. Mit beiden Garnen zusammengehalten Reihen 1 und 2 des Glatt-rechts-Musters viermal arbeiten. [insgesamt 16 M zugenommen; 201 (3+97+1+97+3) M auf den Nadeln]

 

Beide Garne wieder zusammenhalten. Mit beiden Garnen zusammengehalten im Noppenmuster wie folgt arbeiten: Reihe 1: 3 re, MMv, M1L-p, *3 li, NB, 3 li; von * bis 6 M vor dem MM wh, 3 li, NB, 2 li, M1R-p, MMv, NB, MMv, M1L-p, 2 li, NB, 3 li, **3 li, NB, 3 li; von ** bis zum MM wh, M1R-p, MMv, 3 re. [4 M zugenommen; 205 (3+99+1+99+3) M auf den Nadeln]

Reihe 2: 3 re, MMv, links bis zum MM, MMv, 1 re, MMv, links bis zum MM, MMv, 3 re.

 

---

Часть 4

Заметка 1: Aббревиатуры можно найти в моём блоге.

Секция 4

Двумя нитями (1 нить Пр№1 + 1 нить Пр№2) провязать  Ряды 1 и 2 Основного Узора два раза. [добавлено 8 п.; 153 (3+73+1+73+3) п. на спицах]

 

Двумя нитями (1 нить Пр№1 + 1 нить Пр№2) вязать Узором Лицевая Гладь следующим образом:

Ряд 1: 3 лиц, пер-м, M1L, лиц до м, M1R, пер-м, 1 лиц, пер-м, M1L, лиц до м, M1R, пер-м, 3 лиц. [добавлено 4 п.; 157 (3+75+1+75+3) п. на спицах]

Ряд 2: 3 лиц, пер-м, изн до м, пер-м, 1 лиц, пер-м, изн до м, пер-м, 3 лиц.

Повторить последние два ряда ещё один раз. [добавлено 4 п.; 161 (3+77+1+77+3) п. на спицах]

 

Двумя нитями (1 нить Пр№1 + 1 нить Пр№2) вязать Узор с шишками следующим образом:

Ряд 1: 3 лиц, пер-м, M1L-p (см. ниже), *Ш, 6 изн; повт с * до м, M1R-p, пер-м, Ш, пер-м, M1L-p, **6 изн, Ш; повт с ** до м, M1R-p, пер-м, 3 лиц. [добавлено 4 п.; 165 (3+79+1+79+3) п. на спицах]

Ряд 2: 3 лиц, пер-м, изн до м, пер-м, 1 лиц, пер-м, изн до м, пер-м, 3 лиц.

 

Двумя нитями (1 нить Пр№1 + 1 нить Пр№2) провязать  Ряды 1 и 2 Узора Лицевая Гладь всего три раза. [итого 12 п. добавлено; 177 (3+85+1+85+3) п. на спицах]

 

Двумя нитями (1 нить Пр№1 + 1 нить Пр№2) провязать  Ряды 1 и 2 Основного Узора два раза. [итого 8 п. добавлено; 184 (3+89+1+98+3) п. на спицах]

 

Двумя нитями (1 нить Пр№1 + 1 нить Пр№2) провязать  Ряды 1 и 2 Узора Лицевая Гладь четыре раза. [итого 16 п. добавлено; 201 (3+97+1+97+3) п. на спицах]

 

Двумя нитями (1 нить Пр№1 + 1 нить Пр№2) вязать Узор с шишками следующим образом:

Ряд 1: 3 лиц, пер-м, M1L-p, *3 изн, Ш, 3 изн; повт с * до 6 п. перед м, 3 изн, Ш, 2 изн, M1R-p, пер-м, Ш, пер-м, M1L-p, 2 изн, Ш, 3 изн, **3 изн, Ш, 3 изн; повт с ** до м, M1R-p, пер-м, 3 лиц. [добавлено 4 п.; 205 (3+99+1+99+3) п. на спицах]

Ряд 2: 3 лиц, пер-м, изн до м, пер-м, 1 лиц, пер-м, изн до м, пер-м, 3 лиц.

 

Двумя нитями (1 нить Пр№1 + 1 нить Пр№2) провязать  Ряды 1 и 2 Узора Лицевая Гладь один раз. [добавлено 4 п.; 209 (3+101+1+101+3) п. на спицах]

 

Двумя нитями (1 нить Пр№1 + 1 нить Пр№2) вязать  Ряды 1 и 2 Основного Узора два раза. [добавлено 8 п.; 217 (3+105+1+105+3) п. на спицах]

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl